Specific station example

You can show a selected station on any page you like. [ripplesystems-station station="11"]

Kanal 1

Public Access til Borgerne. KANAL 1 er en ikke-kommerciel lokal-tv station i hovedstadsregionen, der – udover at producere københavnsk lokal-tv – også forsøger at give kommunikationssvage grupper i plads i et massemedium, tv-mediet.

KANAL 1 er en lokal-tv station i hovedstadsregionen, der – udover at producere københavnsk lokal-tv – også forsøger at give kommunikationssvage grupper i plads i et massemedium, tv-mediet. Ved produktionen af programmerne forsøger vi at inddrage personer, der ikke nødvendigvis deltager direkte i det journalistiske arbejde, men har en mening om stationens programudbud. Kompetence i forhold til både det tekniske og det indholdsmæssige stilles til rådighed for personer, der ønsker at tilrettelægge et tv-program om et københavnsk emne. Det gælder f.eks. ældre, der i en redaktionsgruppe laver tv om og for andre ældre – eller unge, der kommer i berøring med det psykiatriske system og ønsker at formidle viden og holdninger i denne forbindelse. Der er også mulighed for at få indblik i afkroge af samfundet, hvor minoritetsgrupper kommer til orde. Det gælder f.eks. LGBT-grupper, hvor bl.a. homoseksuelle fortæller om deres kultur og levevis, samt hvor vigtigt det er, at samfundet er rummeligt og mangfoldigt. Programmerne produceres fra green screen studiet i Mediehuset København

Latest VOD’s from this station

You can show the latest and most popular VOD’s for a specific station too. [ripplesystems-vod amount="4" station="11"]